Управителни органи

УЧРЕДИТЕЛИ НА ФОНДАЦИЯ “СТЕФАН НОЙКОВ”:

Д-р Паоло Карло Джулини

Адв. Кристиян Александров Янев

Инж. Цветан Антонов Ценов

paus

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА ФОНДАЦИЯ “СТЕФАН НОЙКОВ”:

Д-р Паоло Карло Джулини

Адв. Кристиян Александров Янев

Инж. Цветан Антонов Ценов

Стефан Стефанов Москов

Григор Георгиев Манолов

Микеле Карло Джулини

Антон Цветанов Ценов

 

ЕКИП НА ФОНДАЦИЯ “СТЕФАН НОЙКОВ” :

Цветан Антонов Ценов – Управител

Йорданка Димитрова Янева – Мениджър проекти

Стоянка Нанева Златева – Координатор дейности

Любомир Весков Атанасов – технически сътрудник