Дейности и събития

Дейността в центъра те първа набира скорост, но вече може да се похвалим с посещения от страна на любознателните ловешки ученици и някои постоянни заниятия.

Имаме много интересни идеи които с помоща на някои наши съмишленици като РБ“Проф. Беню Цонев“ – Ловеч , ПЕГ „Екзарх Йосиф I“ и др. предстои да осъществим.

Междувременно всички желаещи да посетят центъра и да разгледат музейната сбирка са добре дошли!

Кръжок по история на ПГМЕТ със съдействието на ПГЕ.

Ученически посещения