КОНТАКТИ

Културно-образователен център и музейна сбирка “д-р Васил Радославов” се намира на ул. “Дойран”4 в живописният АИР Вароша, гр. Ловеч (на гърба на ДГ „Мария Сиркова”)

За организирането и провеждането на културни и образователни занимания в центъра можете да се свържете с екипа на Фондация” Стефан Нойков”.

e-mail: stnoykovfoundation@abv.bg ; stnoykovfoundation@gmail.com

тел.: 087 750 1199 г-жа Стоянка Златева (координатор дейности)

facebook: https://www.facebook.com/Dr.VasilRadoslavov

За ораганизирането на посещение в центъра можете да се свържете с нашия домакин г-жа Алина Стоянова на тел. 088 506 6111