Липсваш ни, приятелю!

И недейте напразно ме чака.

На прага

напусто

недейте стоя

моето връщане

пак ще е бягство,

моето спиране

далечна тъга…

Венцеслав Панчев (1950г. -2020г. )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *