Обучителна седмица в Разградска област E-camps week in Razgrad region 11/2019

11 училища, 2 спортни клуба и повече от 500 деца, родители, преподаватели и треньори. С много нови приятели, ентусиазъм и интересни разговори по темата за насилието в спорта премина обучителната седмица в Разградска област. Въпреки студеното и мрачно време екипът на фондацията беше топло посрещнат от всички участници в проекта и от многото желаещи да се включат в него. Заедно можем да направим разликата!

https://www.facebook.com/stnoykovfoundation/posts/205808523753159?__xts__[0]=68.ARBHs-nvcS-gEkjrfNHkq68jkywsT41JuaPpDuSa0JhTWjCUHLpYdQttOjXrSEJl-OQULDmiMN89SPVlB5n4MyP9F8hTQeDD3SRF5cGsOjpGl7W6j2eICLqH4lcIoBca2swcj4ilpsQlLw_S1cGH5zm8p7vfyNZKKA92zjPZJDZpx8444-YoEFNvjD86ECSsrWFlWnGJS1XLIAQX3rPUp2W4dhSWDyLyNg2lAzQAGlwiNgFjFgpOMTjJ9ps8nvIi4x4&__tn__=-R
https://www.facebook.com/stnoykovfoundation/posts/205885160412162?__xts__[0]=68.ARAWnkp2pjIbCfTLNThQMNgEscJnjsZ7HFhxCjGLqwngBltAlU0HWg2GG8Ja9yYImlzNu2BR6MdrO32wef1xgjzXhYV0-ITRhw409bIb-0_Kx2DGscVpGkJaP6GxUVWrZXMG-VVgg5xi1Odc8V0JnNB4-MUFyxVOmqRaMdmsfH7GoLsbrNyG2brtB3Fe6NnntDTj7c4_PL1zgwyO2aUJIhCKYYI88qj-3ObDgDy_tTFjVD531RSxzAs7iWMMEwX9COTz&__tn__=-R
https://www.facebook.com/stnoykovfoundation/posts/206845490316129
https://www.facebook.com/stnoykovfoundation/posts/206848566982488
https://www.facebook.com/stnoykovfoundation/posts/206856226981722

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *