“NOVIS” – No Violence In Sport/ Erasmus+

Дейности

NOVIS е една възможност да говорим за възпитание чрез игра и спорт. Днес, за съжаление, все по-често чуваме за епизоди на насилие в спорта, било то физическо, словесно или психическо. Ето защо е предизвикателство да се формира у децата, юношите и родителите им един положителен и ненасилствен спортен манталитет. Фокусираме се върху някои основни ценности като законност, приятелство, взаимно уважение, лоялност и сътрудничество, разбирани не само като спортни ценности, а и като ценности важни за всекидневието. Проект NOVIS е съфинансиран от Европейския съюз, с цел да трансформира националния проект “Io tifo positivo”-Италия в международен проект, благодарение на сътрудничеството между CGFS Prato, Onlus Comunità Nuova, Фондация Candido Cannavò, регион Тоскана , CONI (Италиански Олимпийски Комитет), фондация”Стефан Нойков“ (България) и още 5 партньори от пет европейски държави(Испания, Холандия, Румъния, Полша и Гърция).

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА – Предлага ценностите на спорта (лоялност, справедливост, уважение към правилата, другите и различните) като вдъхновяващи принципи на човешките отношения. – Обогатяване на спортнообразователния път на децата/юношите/. – Насърчава формирането на положителен спортен манталитет. – Включва активно родителите за подкрепа на образователните действия по проекта. Повече за проекта може да научите на : https://www.novisport.eu/ ; https://www.facebook.com/novisporteu/ ; https://www.youtube.com/channel/UC9LORLH1QFynH90KrTdekVA

Галерия