За нас

Начало

          Фондация „Стефан Нойков” е учредена и регистрирана през февруари 2012 г. в град София. Основателите й са близки и приятели на нейния патрон – Стефан Нойков. Фондацията се финансира от техни дарения.

Цели

          Фондация “Стефан Нойков” има благотворителни цели. Те са насочени към подпомагане развитието на изявени таланти и на лица, нуждаещи се от подкрепа за пълноценен живот, като основната целева група са младежите и децата.

Дейности

          Фондация „Стефан Нойков” постига целите си чрез различни дейности – създаване на възможности за обучение, предоставяне на инструменти и пособия за развитие, посредничество за намиране на финансови средства за осъществяване на индивидуални и колективни проекти, осигуряване на средства за развитие на лица в неравностойно положение и пр.

          Основният принцип, от който се ръководи Фондацията, е оказаната помощ към тези хора или групи да допринася за развитие на техните способности и за повишаване качството им на живот. А това може да се постигне, като Фондацията предоставя такъв тип услуги и възможности, които са трудно достъпни както за надарените, така и за нуждаещите се лица.

Прояви

          Първите публични прояви на Фондация “Стефан Нойков” са:

  • 2012 г. Подписване на договор с „Интер Футура” ООД – дружество под егидата на ФК „Интер Милано”. Чрез този договор Фондация „Стефан Нойков” става местен партньор на „Интер Футура” ООД в развитието на социалната  програма „Интер Кампус” в България.
  • 2012 г. Подписване на споразумение с Национален алианс за работа с доброволци. Чрез това споразумение Фондация „Стефан Нойков” поема ангажимента да администрира програмата „Център за работа с доброволци” на територията на град София.
  • 2012 г. Учредяване на ежегодна награда “Инж. Иван Иванов: София в слово, образи и звуци” за подкрепа на българските творци да създават стойностни художествени произвeдения, посветени на българската столица.

 

Мисия

          Фондация „Стефан Нойков” изразява най-лаконично своята мисия чрез логото си: “Подкрепа за развитие”.