Проект “NOVIS – No Violence In Sport” продължава до края на годината!

Здравейте, скъпи приятели!

За съжаление, поради усложнената епидемиологична обстановка и създалата се извънредна ситуация, част от плануваните дейности по проекта останаха неосъществени. Твърдо решени да продължим започнатата работа, подадохме запитване и с голяма радост ви  съобщаваме, че Европейската комисия удължи срока за изпълнението на проекта до края на календарната 2020 година.

Превенцията и борбата срещу насилието в спорта и живота като цяло е тема, която се стремим да превърнем в приятен и забавен образователен процес. Постоянството в разговорите, споделянето и пряката връзка с всички участници в проекта са от съществено значение за този процес. Ето защо продължаваме дистанционно в новосъздадената Facebook група, посветена на проектa “NOVIS- No Violence In Sport (Bulgaria)”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *