Музей

          Културно-образователен център и музейна сбирка „Д-р Васил Радославов“ се намира в гр. Ловеч, България.

­