НМД

Национална мрежа за децата

 

Кратко представяне

Национална мрежа за децата (НМД) е сдружение, обединяващо усилията на 109 неправителствени организации за създаване на семейна среда, услуги, общество и политики, утвърждаващи правата на децата и работещи активно за тяхното благоденствие.

Организациите, членове на Мрежата, ежедневно предоставят различни видове услуги за деца, семейства и професионалисти, работещи с деца, както и за много от институциите на централната и местната власт.

През 2011 г. Национална мрежа за децата е обхванала до 112 453 деца и 13 639 семейства. Обучени са 7 637 професионалисти, работещи с деца и семейства. Привлечени за работа са 2794 доброволци.

Прочети повече за НМД

In Brief

The National Network for Children (NNC) is a Bulgarian non-profit network of 109 leading non-profit organizations, working with children and families and in the domain of social services and child protection policies development.

The organizations-members of the NNC on daily basis offer various services for children, families, professionals, working with children, as well as many of the central-government and local institutions.

In 2011 NNC has reached 112 453 children and 13 639 families. 7 637 professionals, working with children and families, are trained. 2794 volunteers has been included in NNC’s activities.

Read more about NMD