FONDAZIONE SHAPDIZ

Фондация „Шапдиз” е основана в Милано през 2013 г. от
своя председател и правнук на Д-р Васил Радославов, Микеле Джулини, отдавна заинтересован да насърчава
и подпомага инициативи, насочени към подкрепа
и социалното включване на хора, семейства, общности
и малцинства, живеещи
в маргинализирани условия
и изолация, с особено внимание към
света на децата
и училището.
Към днешна дата Фондацията осъществява изпълнението на
различни проекти в социалната, културната
и образователната сфера. Основната и цел е да разшири хоризонтите
и да разпространи
съвкупността от знания
и умения. Да посади семената на споделяне- то с цел „сближаване“ на тези, които правят култура
и онези, които
биха могли да я използват, без изключение. Да свърже социалните
и
образователните дейци с различните извори на знания.
Предизвикателството, с което се сблъсква Фондация „Шапдиз”, е да създаде, стъпка по стъпка, нов
и динамичен педагогически
модел посветен на изследването на стратегии за разпространение,
споделяне
и взаимозависимост.