Проекти

Социални проекти

          От 2012 г. фондация „Стефан Нойков“ е партньор в социалния проект „Интер Кампус“, който се осъществява под егидата на италианския футболен гранд „Интернационале“, Милано. В него участват 30 държави от целия свят. Деца на възраст между 6 и 14 години в неравностойно социално положение получават правото да играят и да спортуват, използвайки футбола като възпитателно средство.

          Основните акценти, заложени в българския проект, са социално включване, пълноценна интеграция и адаптация в обществото. Наред с ежеседмичните футболни тренировки, осигурени от Фондацията, която ангажира целогодишно местни треньори за работа с децата, два пъти в годината се организират обучителни курсове за местните треньори, на които се представя иновативна методология за провеждане на футболни занимания. Акцентира се не само върху техническите и двигателните умения на децата, но и върху личностното им развитие в социален, мисловен и емоционален аспект.  Организират се редовно беседи за  възпитателите и за малките участници в проекта, насочени към превенция на агресията, насилието, расистки прояви, вредни навици и негативните тенденции, свързани с начина на живот.

­

Образователни проекти

­

Творчески проекти

­