Събития

          Фондация „Стефан Нойков“ провежда разнообразни събития, отговарящи на нейните принципи и цели на работа.

          Според характера на участниците и видовете дейности те са: обучения, конференции, литературни премиери, откривания на изложби, отдаване на стипендии, закупуване на апаратура за хора с увреждания, издаване на книги, подпомагане на артистични изяви и др.

          Като постоянно събитие, поддържано от фондация „Стефан Нойков“,  е уреждането на къща музей „Стефан Нойков“ в условията на Регионален исторически музей в град Ловеч.

­