За нас

          Фондация „Стефан Нойков“ е неправителствена организация за социални, образователни и творчески проекти, запазване на културно-историческото наследство с къща музей.

          Фондация „Стефан Нойков” е учредена през февруари 2012 г. в град София. Основателите й са близки и приятели на нейния патрон – Стефан Димитров Нойков, който е внук на бележития българин полк. Стефан Нойков Нойков. Фондацията се финансира от техни дарения.

          Фондация „Стефан Нойков“ има благотворителни цели. Те са насочени към подпомагане развитието на изявени таланти и на лица, нуждаещи се от подкрепа за пълноценен живот, като основната целева група са младежите и децата.

          Фондация „Стефан Нойков” постига целите си чрез различни дейности – създаване на възможности за обучение, предоставяне на инструменти и пособия за развитие, посредничество за намиране на финансови средства за осъществяване на индивидуални и колективни проекти, осигуряване на средства за развитие на лица в неравностойно положение и пр.

          Основният принцип, от който се ръководи Фондацията, е оказаната помощ на тези хора или групи да допринася за развитие на техните способности и за повишаване качeството им на живот. За тази цел Фондацията предоставя такъв тип услуги и възможности, които са трудно достъпни както за надарените, така и за нуждаещите се лица.

          Фондация „Стефан Нойков” изразява най-лаконично своята мисия чрез логото си: „Подкрепа за развитие“.

­