Конкурс за видеоклип през 2014 г.

Тема: “ГЕРОИТЕ НА НОВОТО ПОКОЛЕНИЕ”

pause

Вторият национален ежегоден ученически конкурс за видеоклип “Героите на моето поколение”

очаква конкурсните творби до 31 МАЙ 2014 г. на електронен адрес stnoykovfoundation@abv.bg 

Подробностите вижте по-долу!

pause

Фондация "Стефан Нойков"

ФОНДАЦИЯ “СТЕФАН НОЙКОВ”

NMD_logoНАРД

НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА РАБОТА С ДОБРОВОЛЦИ

pause

          Инициативата на Фондация „Стефан Нойков”, подкрепена от Национална мрежа за децата и Национален алианс за работа с доброволци, продължава през 2014 г., като обявява второто издание на Националния ученически конкурс за видеоклип този път на тема “Героите на моето поколение“.

          Конкурсът цели да създаде, поддържа и развива творчески форум, който да направи публичен гласа на младите хора в България.

УЧАСТНИЦИ: В конкурса могат да участват ученици между 14 и 18-годишна възраст от общообразователни, профилирани  и професионални училища.

ЦЕЛ НА КОНКУРСА: Конкурсът има за цел да даде възможност на учениците да покажат кои са онези хора – личности, групи или общности, – които олицетворяват водещи за тях образци от ежедневния или публичния живот. Героите на новото поколение трябва да изразяват житейския избор на съвременните млади хора в България и да дават пример за ценностите, които те искат да следват в своето настояще и бъдеще. Учениците могат да представят желани или реални примери, които припознават като свой идеал.

ФОРМАТ: Форматът на изразяване в конкурса е видеоклип, който съдържа пантомимен етюд с продължителност до 5 минути. Допустими са музикален съпровод и кратки текстови заставки. Авторският екип (сценарист, режисьор и оператор) трябва да е съставен на доброволен принцип и да включва до 3-ма ученици (ограничението на броя не се отнася до останалите участници в подготовката на клипа). Видеоклипът трябва да бъде продукт на изцяло самостоятелна работа на учениците.

СРОК: Клиповете трябва да бъдат изпратени по електронен път до 31 май 2014 г. на следния електронен адрес: stenoyfoundation@abv.bg. Клиповете могат да се изпращат чрез уебплатформа за пренос на данни: https://www.wetransfer.com/. Клиповете трябва да бъдат придружени от писмо с информация за изпращащата страна и за участниците в подготовката на конкурсната творба.

РЕЗУЛТАТИ: Наградите от конкурса ще бъдат обявени до средата на юни 2014 г., а награждаването ще се състои в края на учебната година (27 – 30 юни 2014 г.).

pause

          Фондация „Стефан Нойков” запазва правото да използва и разпространява безплатно участвалите в конкурса клипове за промотиране на конкурса и за обучителни цели.

pause

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: Венцеслав Панчев, служ. тел. 02/9507606, GSM 0877994222, ел. адрес:  stenoyfoundation@abv.bg; Лилия Драгоева, служ. тел. 02/9507606, GSM 0894320665  ел. адрес:  stenoyfoundation@abv.bg

pause

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *