Лицата на насилието през погледа на децата

Стартира Национален ученически конкурс на Фондация “Стефан Нойков” и НМД за създаване на видеоклип

pause

 

Иво Божков (НМД) и Венцеслав Панчев (ФСН)

pause

          Стартира съвместна инициатива на Национална мрежа за децата и Фондация „Стефан Нойков” – конкурс за създаване на клип на тема „Лицата на насилието през погледа на децата”.

        Конкурсът „Лицата на насилието през погледа на децата” цели да се създаде форум, който да направи публични гласа и посланията на младите хора.

 • В конкурса могат да участват екипи от ученици от 14 до 18 години от общообразователните и професионални училища в България.
 • Формата, чрез която учениците могат покажат своето отношение и възприятие на темата, е видеоклип, който трябва да съдържа пантомимен етюд с продължителност до 5 минути.
 • Участници в творческия процес, които влизат в ролите на сценаристи, режисьори, оператори и актьори, са доброволни екипи от ученици.
 • Клипът трябва да бъде продукт изцяло на самостоятелна работа на учениците.

       Конкурсът е форма, която предоставя възможност учениците да изразят своето отношение към този наболял проблем в българското общество – насилието. Той е опит да се разкрият конкретни представи за това как децата и младежите в училище преживяват и оценяват насилието в своя реален живот – в ежедневното общуване у дома, в училището, в приятелските и интимните отношения.

             Подтемите на конкурса „Лицата на насилието през погледа на децата” са следните:

 1. „Насилието в приятелските и интимните отношения”
 2. „Насилието в семейството”
 3. „Насилието в ежедневието”

         Нарастването на начините, по които насилието се проявява във взаимоотношенията между хората, е явлениен, което всички ние наблюдаваме. Все по-често ставаме свидетели на това как различни форми на насилие дори се установяват като норма на поведение. За да можем да търсим решения отвъд безсилието, примирението, обвиненията, осъждането и клишетата, трябва да осъзнаем как възприемаме насилието. Именно разликата между възприятията на възрастните, на професионалистите и на децата е особено важна в този случай.

 • Краен срок за изпращане на клиповете: 03.12.2012 г. (http://nmd.bg/)
 • Оценяването на изпратените клипове се извършва от жури, в което участват представители на Фондация „Стефан Нойков”, на организации членове на НМД, работещи по проблемите на насилието, и други професионалисти.
 • Основни критерии за оценка са: съответствие на клипа със зададената обща тема и/или с избраната подтема; наличие на хуманистично послание; оргиналност на сюжета (сценария); оригиналност на режисьорския подход; артистичност на изпълнението; операторско майсторство, общо техническо качество. Допълнителни точки ще получат клипове, които са създадени след обсъждане в училище на темата „Насилието в нашия живот”, проведено под формата на дебат, дискусия, семинар, конференция и пр. с участието на повече ученици.
 • Наградените клипове ще бъдат достъпни на интернет страниците на НМД (http://nmd.bg/) и Фондация „Стефан Нойков“ (http://stenoy.org/).
 • Повече информация вижте на сайтовете на организаторите: http://nmd.bg/ и http://stenoy.org/

pause

 

pause

Венцеслав Панчев – изпълнителен директор на Фондация „Стефан Нойков“: „Къде се корени насилието у нас? Искаме да чуем отговора на децата, използвайки една от формите на визуалното изкуство – но това, което те виждат и усещат, а не това, което възрастните мислим, че се случва.”

Фондация „Стефан Нойков” е създадена да подкрепя хора и общности, които се изявяват в областта на изкуствата, спорта, науката и други сфери на обществения живот. Целите на Фондацията са благотворителни. Те са насочени към подпомагане развитието на изявени таланти и на лица, които се нуждаят от подкрепа за пълноценен живот, като основната целева група са младежите и децата. По този начин се увеличават възможностите за тяхното активно участие в развитието и обогатяването на обществения живот и се създават условия за подкрепа на хора в неравностойно положение за по-пълната им реализация в живота. Фондацията е учредена и регистрирана през февруари 2012 г. в гр. София. Основатели са близки и приятели на нейния патрон – Стефан Нойков, които към настоящия момент са и основните дарители на Фондацията. Мисията на фондация „Стефан Нойков” най-добре е изразена в нейното лого: ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ.

pause

Мариана Банчева – координатор  „Детски политики – образование и здраве” в Национална мрежа за децата:Да създаваме пространство, където думата имат децата, е една от ключовите дейности на Националната мрежа. Детското участие означава децата да могат да изразяват своите позиции по отношение на проблемите, които стоят пред всички нас. Детското участие означава да сме готови да разберем, че децата често виждат повече неща от самите нас.

Национална мрежа за децата е сдружение, обединяващо усилията на 109 неправителствени организации за създаване на семейна среда, услуги, общество и политики, утвърждаващи правата на децата, и работещи активно за тяхното благоденствие. Организациите-членове на Мрежата ежедневно предоставят различни видове услуги за деца, семейства, професионалисти, работещи с деца, както и за много от институциите на централната и местната власт. През 2011 г. Национална мрежа за децата е достигнала до 112 453 деца и 13 639 семейства. Обучени са 7 637 професионалисти, работещи с деца и семейства. Привлечени за работа са 2794 доброволци.

pause