Награди от конкурса за видеоклип – 2013 г.

Тема: “ЛИЦАТА НА НАСИЛИЕТО ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ДЕЦАТА”

pause

ученици_2013

Пинхол фотография на наградени ученици

pause

          Класираните на първите три места участници в националния ученически конкурс за създаване на видеоклип на тема “Лицата на насилието през погледа на децата” получиха дипломи, а останалите кандидати в конкурса – грамоти за участие. (Победителите от конкурса)

          По решение на Управителния съвет на Фондация “Стефан Нойков” всички участници в конкурса за авторски видеоклип „Лицата на насилието през погледа на децата” София, 2013 г. бяха наградени с тридневно обучение по киноизкуство, което се проведе в столицата от 22 до 24 февруари 2013 г. Домакин на обучението беше Департамент за информация и усъвършенстване на учители към СУ „Св. Климент Охридски”, който предостави безвъзмездно учебно пространство в своите зали. Останалите разноски бяха поети от Фоандация „Стефан Нойков”. В организацията и провеждането на обучението взеха участие и партньорите на Фондацията от Национална мрежа за децата.

          Обучавани в първото издание на конкурса бяха всички ученици, придружавани от свои учители, представящи училищата си в различни селища на България – Багоевград, Варна, Летница, Пловдив, Русе, Сандански, София и Стара Загора. (Списък с участниците)

          Обучители по специално подготвената за случая програма бяха Ернестина Шинова – актриса, Сергей Комитски – писател, драматург и режисьор, Георги Сушков – оператор, Олег Константинов – монтажист, Венета Захариева – фотограф, Арслан Ахмедов – фотограф.

          Учебната програма включваше занимания по драматургия, режисура, операторско майсторство, киномонтаж, пинхол фотография. (Учебна програма) Обучението премина при много голям интерес и активно участие на учениците. Акцент на обучението беше симулирането на процес на създаване на филмов продукт – в случая на кратък филм по разказа „Чехов” на Сергей Комитски. (Учебен филм) Децата успяха да влезнат в ролята както на създатели на сценарий, така и на актьори, режисьори и оператори. Особен интерес представляваше и възможността на участниците да опознаят и изпитат в действителност един от най-старите методи за фотографиране – т.нар. пинхол. При този тип фотография учениците придобиха ценни исторически познания за фотографското изкуство и усвоиха уникални практически умения за боравене с автентични фотоматериали и фотосъоръжения. (Учебни фотографии)

          Успешният опит и високата оценка на участниците в първото издание на наградата за видеоклип, създаден от ученици, дава основания на работния екип на Фондация „Стефан Нойков” да организира конкурса и през следващата учебна година.

          Очаквайте ни с нова тема!

pause

ученици_2013

Пинхол фотография на наградени ученици

pause

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *